Generalforsamling

Grundet restriktioner er dato IKKE fastsat.
Vi forventer en udmelding om dato på baggrund af pressemøde fra statsministeriet 17. januar. Ophæves restriktioner start februar findes en dato i februar, udsættes restriktioner foretages generalforsamling online. (Mere info herom)
Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling i FC NORDBYEN 1993
Denne afholdes [NÆRMERE DATO FØLGER SENERE] i klublokalerne.
Dagsordenen er
1. Valg af dirigent og referent
2. Udpegning af stemmetællere
3. Beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Drøftelse af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Nedsættelse af All-star kamp udvalg
10. Evt.
Angående forslag så siger vores vedtægter
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
mail: nordbyen93@gmail.com
Man er således meget velkommen til at sende forslag til drøftelse på den ordinære
generalforsamling til bestyrelsen. Frist herfor er [NÆRMERE DATO FØLGER]
Mødet vil køre fra 17.00 til cirka 18.30, hvorefter vi holder en pause med fælles spisning (der
bliver skaffet noget mad til en rimelig pris). Derefter fortsætter vi med resterende punkter.
Mødet forventes afsluttet omkring kl. 20.
Vi håber at se så mange som muligt til generalforsamling.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.