Generalforsamling

Kære NB’ere

Det er tid til årets generalforsamling, der finder sted i klubbens lokaler på Finlandsgade 25, tirsdag den 12. november 2013. Arrangementet starter kl. 19.00 og slutter når programmet er kørt igennem.

Indkomne forslag kan meddeles et bestyrelsesmedlem, som vil sørge for, at det kommer på dagsordenen. Forslag skal være givet senest d. 4/11.

Der vil samtidig være mulighed for at stille op til bestyrelsen – altid godt med nye, friske kræfter og idéer. Overvej muligheden for at få indflydelse på klubbens fremtid.

Vel mødt!

Bestyrelsen